Özel Derste Algı Kapasitesinin Yüksek Olmasının Avantajları

Özel Derste Algı Kapasitesinin Yüksek Olmasının Avantajları

Öğrenme koşulları ve kişinin öğrenme durumunu etkileyen faktörler öğrenme sürecini ve başarısını etkiliyor. İnsanlar sosyal varlıklar olarak algıları dış etkenlere ve diğer insanların hareketlerine göre şekilleniyor. Öğrenmek ise tam anlamı ile odaklanma ve motivasyon gerektiriyor. Dil öğrenmek algı kapasitemizin en yüksek olduğu durumların yaratıldığı koşullarla çok daha kolay. Özel ders almak öğrenme koşullarını kişinin algı kapasitesini en yüksek tutacağı şekilde ayarlayabileceği koşulları yaratıyor.

Özel derste kişiye odaklı verilen eğitim kişinin performansına göre ayarlanıyor. Kurslarda verilen eğitimde belli bir sürede belli bir eğitim planı herkese uygulanırken özel derste kişinin öğrenme algısına, ihtiyacına, performansına göre eğitim uygulanıyor. Eğitim metot ve teknikleri kişinin öğrenmeye verdiği tepkilere göre belirleniyor. Öğrenci ve öğretmenin birebir ders yaptığı özel derste öğrencinin dikkat ve motivasyonu en üst seviyede oluyor.

Dikkat ve motivasyon İngilizce öğrenirken en çok ihtiyacımız olan şeyler arasında başta geliyor. Dikkat ve motivasyonu sağlayan odaklanma durumu ise algılarımızın öğrenmeye açık olması ise mümkün. Algılarımızın öğrenmeye en açık olduğu zaman dış etkenlerden izole olduğumuz zamandır. Kurslarda verilen eğitimde birçok farklı dış etkenle algımız dağılabilir. Algı kapasitemizin yüksek olması öğrenme sürecini kolaylaştırırken öğrenme süresini de azaltır. Hepimiz en kısa sürede ve kolay şekilde dil öğrenmek isteriz. Bunun için öğrenme koşullarımızın algı kapasitemizi yüksek tutacak şekilde ayarlanması gerekir.

Özel Derste Öğrenme Motivasyonunun Fazla Olması

Öğrenme sürecini etkileyen en önemli şeylerden biri motivasyondur. Dil öğrenirken motivasyonumuzun tam olması öğrenme sürecini kolaylaştırır. Motivasyon ise derse tam olarak odaklanma ile mümkün olur. Özel derste öğrencinin tüm dikkati öğrendiği konuda olacaktır. Öğrencinin algısını dağıtacak hiçbir dış etken olmayacağından öğrenme kapasitesi yüksek olacaktır. Özel derste öğrenme koşulları öğrencinin yararına olacak şekilde ayarlanır. Öğrenme motivasyonunu olumsuz etkileyecek her türlü durumdan uzak öğrencinin dersten en yüksek verimi alacağı şekilde eğitim verilir. Özel derste öğrenme motivasyonu öğrencinin her türlü olumsuzluktan arındırıldığı dikkatini tam olarak derse vereceği şekilde ayarlanır.

Öğrenme motivasyonu kalabalık sınıflarda daha düşük olurken birebir derste çok daha yüksektir. İnsan algısı dış etkenlere karşı çok duyarlı olduğundan odaklanmak için çok daha fazla çaba harcaması gerekir. Kalabalık sınıflarda ders almak öğrenme motivasyonunu düşürür. Özel derste öğrencinin algısı tamamen derse odaklanır. Öğrencinin öğrenmede sorunları varsa özel derste ortaya çıkarılarak öğrenme algısına uygun metotlarla eğitim verilir. Öğrenme kapasitesini etkileyen birçok faktör vardır. Algılarımızın öğrenmeye odaklanması için dış etkenlerden etkilenmemesi gerekir. Öğrenme sürecinin kolay ve öğrenme süresinin kısa olması için özel ders çok daha avantajlıdır. Özel derste kişinin tanınması ve zihinsel tepkilerine göre eğitim metotlarının belirlenmesi söz konusudur.

Özel dersin çok daha avantajlı olmasının en büyük nedeni öğrencinin algısının tamamen derste olacağı öğrenme koşullarının sunulmasıdır. İngilizce özel ders almak kurslara gidip verim alamamış birçok kişi için başarılı sonuç alabilecekleri bir seçenektir. Özel ders ile yabancı dil öğrenmek çok daha avantajlıdır. Birebir eğitimin kurlarda verilen eğitimden çok daha verimli ve başarılı bir eğitim olduğunu söyleyebiliriz.

Cevapla