Kurumsal Dil Eğitimlerinde Nasıl Başarı Sağlanır?

Kurumsal Dil Eğitimlerinde Nasıl Başarı Sağlanır?

Kurumsal dil eğitimleri ciddi bir iştir! Evet, çünkü yoğun çalışan yetişkin insanlardan iş dışında ama işle de ilgili belirli bir performans beklentisi içine girersiniz ve de bunu sizin sağlamanız gerekir. Böyle bir eğitim projesinin başarıya ulaşmasını sağlayacak birçok etken mevcuttur.

Size ilk olarak örnek olması açısından kurumsal İngilizce eğitimlerimizden sonuçlar göstermek isteriz, ardından başarıya ulaşmada etken olan önemli detaylara geleceğiz:

Örnek 1

Şubat ve Aralık 2016 tarihleri arasında kurumumuzdan İngilizce eğitimi alan bir ilaç firmasının 30 çalışanının eğitimin başındaki ve sonundaki ilerlemeleri bu şekildedir.

Bu katılımcılar hangi seviyedeydi ve hangi seviyeye ulaştı?

Hepsi ortalama 1 seviye ilerleme gösterdi.

Örnek 2

İş İngilizcesi Workshop sonuçlarımızdan bir örnek. Mart-Haziran 2017 ve Eylül-Kasım 2017 aylarında (toplam 6 ay, yaz aylarında ara verildi) katılımcılar ayda 16 saatlik (2 oturum) olmak üzere gerçekleştirilen İş İngilizcesi Workshop eğitimlerimizde yukarıdaki gibi bir gelişim gösterdiler.

Peki bu başarıda katılımcıların ve IK’nın etkisi nedir?

Haftada 2 gün, 2şer ders saati olmak üzere bazıları In-House bazıları da canlı sanal sınıf ortamında İngilizce eğitim aldılar. Hepsi iyi bir katılım, ilgi ve motivasyon sergilediler.

 

Şimdi gelelim, kurumsal dil eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine:

 

  • Doğru seviye belirleme sınavı

Bir insanın yabancı dil seviyesini doğru olarak ölçmek, seviyeleri sayısallaştırıp gruplandırmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir aslında. İyi düzenlenmiş, amaca hitap eden ve katılımcının yabancı dildeki sadece bir becerisine yönelik olmayan, çok yönlü bir yabancı dil seviye belirleme sınavı uygulaması kurum eğitimlerine başlamadan önce büyük önem taşır.

  • Öğrenci profilinin ve öğrenme tarzının iyi bilinmesi

Globalleşen firmaların genelde belirli bir kültürleri, çalışan profilleri ve çalışma tarzları vardır, bu bakımdan yabancı dil alanında iş birliği yapılacak dil eğitim kurumunun eğitim alacak firma ve çalışanlarını tanıması, onların öğrenme becerilerini, dil eğitim ihtiyaçlarını ölçmesi, başarılı kurumsal dil eğitimlerinin olmazsa olmazıdır.

Bu yukarıda saydığımız ölçme ve değerlendirme aşamaları tamamen doğru bir ders programı oluşturmaya yarar.

Bunun için sağlanacak eğitim materyalleri ve içerikleri, eğitmenin birikimi ve uygunluğu iş birliği içine gireceğiniz dil eğitim kurumunun size sunabileceklerine bağlıdır. Bu kriterlerin doğru olarak sizin beklentilerinize göre yerine getirilmesi başarılı kurumsal dil eğitiminde büyük rol oynar.

  • Oyunlaştırma ile motivasyon

Eğer bir İnsan kaynakları yetkilisi olarak çalışanlarınıza dil eğitimi sunuyor ve bundan da performans bekliyorsanız, eğitim projenizin oyunlaştırma ilkelerine dayalı olması gerektiğini size mutlaka iletmek isteriz.

Oyunlaştırma yoksa, dil eğitiminde başarı sağlayabilmek için çalışanınızın dil eğitimine kendiliğinden motive olmuş olması gerekir, bu olmayacak bir şey değildir. Kurum olarak dil eğitime istekli kişilere yatırım yapmayı tercih ediyorsanız, bunun olumlu birçok örneği de mevcuttur. Ama özellikle kurumunuzun mesela İngilizce seviyesini yükseltmek amacındaysanız ve elinizde belirli hedefler, performans beklentileri varsa, eğitim projenizde oyunlaştırma ilkelerinden uzaklaşmamanızı, iş birliği içine gireceğiniz dil eğitim kurumunun da günümüzde sıkça dile getirilen oyunlaştırma ilkele ve metotlarını da takip ediyor olmasını öneririz.

  • Eğitimin takibi, raporlaması

Tıpkı seviye belirleme sınavında olduğu gibi, iyi bir ölçümleme sistemi ile eğitime katılan çalışanların gelişimlerini takip etmek, bunu anlaşılır şekilde raporlamak ve o raporu yorumlayarak gerekli revizelerde bulunmak, kurumsal dil eğitiminde mutlaka yer almalıdır.

 

Cevapla

Formu doldurup çalışanlarınızın yabancı dil becerilerini geliştiren en verimli eğitim tasarımını bize danışın!

Kurumunuzun dil eğitimi ihtiyaçları var ama nasıl bir yol haritası izleyeceğinize emin değil misiniz? Kurumunuza en uygun dil eğitimi yol haritasını ücretsiz olarak sunuyoruz!

Gizlilik İlkesi: https://www.formulalingua.com/gizlilik-ilkesi/

Formu doldurup çalışanlarınızın yabancı dil becerilerini geliştiren en verimli eğitim tasarımını bize danışın!

Kurumunuzun dil eğitimi ihtiyaçları var ama nasıl bir yol haritası izleyeceğinize emin değil misiniz? Kurumunuza en uygun dil eğitimi yol haritasını ücretsiz olarak sunuyoruz!

Gizlilik İlkesi: https://www.formulalingua.com/gizlilik-ilkesi/