Kurumunuzda Öğrenme Motivasyonunu Nasıl Sağlarsınız?

Kurumunuzda Öğrenme Motivasyonunu Nasıl Sağlarsınız?

Speexx geçtiğimiz günlerde Cambridge Assessment English’in Global Ürün Stratejisi Yöneticisi Ian Cawley’nin ev sahipliğinde bir Masterclass Web Seminerine katıldı. Konu – özellikle kuruluşların çalışanlarını yabancı dil gibi yeni becerileri öğrenme konusunda nasıl daha iyi motive edebilecekleri üzerine – öğrenci motivasyonuydu.

Cambridge sözlüğüne göre motivasyon, “bir şey yapmak için duyulan ihtiyaç veya sebep; bir şey yapmak için isteklilik; coşku” olarak tanımlanır. Ian’ın web semineri sırasında belirttiği gibi, yapılan araştırmalar motivasyonun insan davranışını enerji ve yön vererek belirlemekten sorumlu olduğunu göstermektedir.

Ian konuşmasına motivasyonunun iki türünü tanımlayarak devam etmiştir.

  • Birincisi, öğrenme sürecinde bireyin içinden gelen öğrenme arzusu olan “içsel motivasyon” olarak bilinir. Öğrenmek uğruna öğrenmektir.
  • İkinci tür ise, “dışsal motivasyon”, yani para, şöhret, terfi veya övgü gibi dış etkilerden dolayı oluşan öğrenme isteğidir. Bununla birlikte, dışsal motivasyonda, dil yetkinliğinin kendisi amaç değil, profesyonel veya kişisel bir başarıya ulaşmak için bir araçtır. Ian, okul sınavlarını geçmeyi ya da daha iyi iş fırsatları için özgeçmişleri parlatmayı dışsal motivasyon örnekleri olarak alıntılamıştır.

Ian bu iki tür arasında içsel motivasyonun birey için kişisel olmasından dolayı daha güçlü olduğunu öne sürmektedir. Bu tür bir motivasyon ortada bir dış ödül olmadığı durumlarda harekete geçtiğimizde ortaya çıkar; bir aktiviteden sadece keyif alıyoruzdur, ya da onu keşfetmek, öğrenmek ve potansiyelimizi gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görüyoruzdur. Bu, birey içinde olumlu duygular yaratan motivasyon türüdür – insanları gönüllü çalışmalarda bulunmaya ya da topluluklarına zamanları ya da paraları ile yardım etmeye teşvik eden bir etmendir.

Ian’ın aydınlatıcı konuşması, İnsan Kaynakları ve Öğrenme & Geliştirme yöneticilerinin kuruluşlarındaki içsel motivasyonu nasıl artırabileceği konusunda Speexx’teki bazı fikirlerden ilham almıştır:

1. İnsanlara (bir miktar) kontrol imkânı tanı

İnsanlar kendileri ve çevreleri üzerinde kontrol sağlamayı ve neyin peşinde koştuklarını kendi başlarına belirlemeyi isterler. İnsanların idarede olduklarını hissetmeleri için öğrenme yollarını nasıl yapılandırabilirsin?

Öğrenme stratejileri hazırlamak için oturmadan önce çalışanlarınızla konuşun. Neyi bilmek istediklerini, neyi bilmediklerini ve neyi nasıl öğrenmek istediklerini net bir şekilde anlayın. Bir sınıfta mı? Ya da mobil cihazlarla mı?

Beklentilerinin ne olduğunu bilmek, her bir öğrenci özelinde kurs ve yöntem önermek için daha donanımlı olmanızı sağlayacaktır; her biri için yolculuğu uyarlamaya ve kişiselleştirmeye çalıştığınızı bilmeleri, size ve kayıt yaptırdıkları derslere karşı güven duymaları konusunda onlara yardımcı olacaktır.

2. Alaka düzeyini belirleyin: benim için ne var?

Görevleri atamadan veya dersleri vermeden önce, çalışanlarınızın kazanacakları bilginin faydalarını ve pratikteki uygulamalarını anladıklarından emin olun. Çalışanlarınızı bu bilginin alaka düzeyi ve neden değerli olduğu konusunda ikna edin ve belirli bir konuyu incelemek için ihtiyaç duydukları nedenleri tam olarak kavradıklarından emin olun.

3. Onları sürekli zorlayın

İnsanlar kendileri için kişisel anlamı olan hedeflerin peşinde koştuklarında motive olurlar – hatta hedefe ulaşmanın mümkün ancak kesin olmadığı durumlarda daha da motive olurlar.

Performans geri bildirimi mevcut olduğu sürece bu hedefler öz güven duygusunu etkileyebilir, hepsi oldukça kişisel olduğundan bu durumu içsel motivasyonun en önemli örneği haline getirir.

4. …ve zorlukları sosyalleştirin!

İçsel motivasyon, insanların kendi aralarında rekabet etmeleri gereken veya birbirlerine yardım etmekten memnuniyet duyabilecekleri durumlarda yükseltilebilir. İnsanların kendilerini başkalarına karşı ölçmek zorunda kaldığı durumlarda, gözlemlendiklerinin de farkında olacakları için, kendilerini daha da zorlayacaklardır. Biraz dostça rekabet herkesi daha da sorumlu kılacaktır.

İç Ödüller

Ödüllere karşı farklı bakış açılarına sahip olduğumuzu unutmamak önemlidir; İK ve Öğrenme & Geliştirme yöneticileri, yeni bir beceri edinen veya ustalaşmış olan tüm çalışanlar için tek tip ödül sunmanın her koşulda kişinin motivasyonunu, ilgisini ve performansını iyileştirmeyeceğini akılda tutmalıdır. Bir dizi faktör, içsel motivasyonun dış faktörler tarafından arttırılıp azaltılmadığını etkileyebilir. Her bireyin içsel ve dışsal motivasyonlarını gerçekleştirmek, takdir etmek ve uygun bir şekilde dengelemek – sonrasında organizasyonda etkili ve olumlu sonuçlar görmek – İK ve Öğrenme&Geliştirme yöneticisinin nihai ödülü olacaktır.

 

Bu yazı, işbirliği yaptığımız partnerimiz Speexx tarafından Türkçeleştirerek alıntılanmıştır.

Cevapla