fomula lingua misyon vizyon

Misyon

Formula Lingua, yabancı dilde yüksek seviyede donanımlı, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, küresel ölçekte bilimsel, profesyonel ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunma bilincinde ve başarılarını sınırlar ötesine taşıma yolunda çok dillilik felsefesini benimsemiş bireyler yaratmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Formula Lingua, dünyada yabancı dil eğitimindeki gelişmelerden beslenerek devamlı yenilenen sürdürülebilir bir eğitim anlayışı, toplumsal sorumluluk ve mesleki etik değerlere sahip bir idari ve akademik kadro ile bireylerin dünyalarının sınırlarını genişleterek, yabancı dilde uluslararası yetkinliğe sahip dünya vatandaşları yetiştirme ve öğrenim kalitesi ile referans bir kurum olmak hedefi ile kurulmuştur.